AdminTool is een project dat niet meer actief wordt onderhouden.

AdminTool is een programma geschreven in Clarion 6.
Met AdminTool is het mogelijk een overzicht bij te houden van je projecten, taken, contacten en algemene informatie.

De sources en installatie kunt U downloaden bij Sourceforge:

http://sourceforge.net/projects/admintool/