Intussen zijn we al aan lesje 4. In deze les gaan we iets helemaal nieuw leren en maken we kennis met variabelen.
Weet je nog hoe je zeer snel de cmd of opdrachtprompt kunt opstarten?

Je mag ofwel een bestaand bestand openen of een nieuw bestand aanmaken met notepad.
Ik maak een nieuw bestanden aan:

notepad lesje4.py

Ons programma in les 2 zag er zo uit:

print ("1 x 7 = ", 1 * 7)
print ("2  x 7 = ",2 * 7)
print ("3  x 7 = ",3 * 7)
print ("4  x 7 = ",4 * 7)
print ("5  x 7 = ",5 * 7)
print ("6  x 7 = ",6 * 7)
print ("7  x 7 = ",7 * 7)
print ("8  x 7 = ",8 * 7)
print ("9  x 7 = ",9 * 7)
print ("10 x 7 = ",10 * 7)

Wat als we nu de tafel van 5 willen maken? Nu moeten we 10 regels aanpassen. Dat moet toch gemakkelijker kunnen?


Daarvoor gaan we gebruik maken van een variabele. Een variabele is als een toverdoosje.
Wat je er in plaatst kun je er telkens terug uithalen. En telkens je het gebruikt komt steeds hetzelfde er uit.

 Start maar eens python op vanuit de cmd en probeer het volgende:

 

>>> getal = 5
>>> print (getal)
5

In het doosje plaatsen we het getal 5 met andere woorden: de variable "getal" = 5

Om te weten wat nu de waarde is van getal geven we als commando "print (getal)".

We gaan nu eens wat experimenteren met onze variabele:

>>> print (getal * 2)
10
>>> print (getal + 2)
7

 We kunnen ook de inhoud van een variabele (ons doosje) plaatsen in een ander doosje

>>> getal2 = getal
>>> print (getal2)
5

 Iets waar je aan moet denken als je een variabele gebruikt is dat voordat je die gebruikt, je er eerst iets in moet plaatsen. Laat ons eens de inhoud van getal3 opvragen:

>>> print (getal3)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#16>", line 1, in <module>
    print (getal3)
NameError: name 'getal3' is not defined

Je ziet hier o.a. staan 'getal3 is not defined'. Dat wil zeggen dat er nog nooit iets in variabele getal3 is geplaatst. Of nog anders gezegd: ons toverdoosje is nog leeg. Voordat we met het doosje kunnen goochelen moeten we er eerst iets in plaatsen.

Laat ons nu eens het volgende op het scherm toveren: 1 x 5 = 5

>>> getal = 5
>>> print ("1 x ", getal, " = ", 1 * getal)
1 x  5  =  5

Begrijp je hoe het werkt? Misschien zie je het zo beter:

>>> print ("1 x ", getal, " = ", 1 * getal)

Wat tussen aanhalingstekens staat is een string. We gebruiken telkens een komma om dan de inhoud van de variabele getal te tonen.

Wat we nu geleerd hebben, hoe zouden we dat  nu kunnen toepassen door de tafel van 5 te genereren in een programma?

getal = 5
print ('De tafel van', getal)
print ('1 x', getal, '=', 1 * getal)
print ('2 x', getal, '=', 2 * getal)
print ('3 x', getal, '=', 3 * getal)
print ('4 x', getal, '=', 4 * getal)
print ('5 x', getal, '=', 5 * getal)
print ('6 x', getal, '=', 6 * getal)
print ('7 x', getal, '=', 7 * getal)
print ('8 x', getal, '=', 8 * getal)
print ('9 x', getal, '=', 9 * getal)
print ('10 x', getal, '=', 10 * getal)

Nu moet je maar één regeltje meer te veranderen om bijvoorbeeld de tafel van 3 te maken, juist: getal = 3

Wat heb je geleerd?

Weet je dat je nu meer van programmeren weet dan heel veel volwassenen? Je weet namelijk wat een variable is. Een variabele is een naam die je geeft aan iets waarvan je nog niet weet wat het is. En als je het dan wel weet, dan geef je een waarde aan die variabele, en dan werkt het.

Een variable is dus als het ware een soort doosje waar je iets in kan stoppen. In je programma gebruik je altijd het doosje, en als het programma wordt uitgevoerd pakt Python het doosje uit.

Maar je hebt nog meer geleerd:

  • Een variabele heeft een naam, bijvoorbeeld getal
  • Je kunt een variable een waarde geven met =, bij voorbeeld: getal = 6
  • Als een variabele geen waarde heeft gekregen krijg je een NameError. Python pakt het doosje uit maar er zit niks in!
  • Computers kunnen echt heel goed rekenen; de tafel van 285672187 bijvoorbeeld.

Vond je het moeilijk? Mijn zoon alvast wel. Veel oefenen tot je het goed begrijpt.
De volgende keer gaan we nog meer met variabelen doen.