Dit project gebruikt een LED en een audio-oscillatoralarm om drie verschillende waterstanden in een vat aan te geven.
Het water wordt als geleider gebruikt om de circuits te sluiten, waardoor het waterpeil wordt aangeduid.

Wanneer er geen water in het glas aanwezig is, brandt alleen het onderste segment van de LED. Het waterpeil is laag.

Als er water in het glas wordt gedaan en de twee lange draden komen in contact met het water ontstaat een geleiding en brandt het middelste segment van de LED.
Het tussenliggend waterpeil niveau werd bereikt.

Als het water zo hoog wordt dat alle drie de testdraden in het water liggen, dan treedt de audio-oscillator en werking en hoor je een ergerlijke toon. De waarschuwing voor hoog waterpeil werd bereikt.

Een dergelijk circuit kan gebruikt worden om waterstanden aan te duiden en overstromingen te voorkomen. Eventueel kan het ook gebruikt worden om na te gaan hoeveel water er in een regenput aanwezig is, aquarium of wachtbekken.

 

 

 

 

Dit is een tamelijk eenvoudige elektronische schakeling.